Centrum Konferencyjne ZAMEK

Galeria Sztuki ZAMEK

Artystyczną opiekę nad Galerią Sztuki ZAMEK sprawuje Jolanta Korsak-Kopterska. Kontynuuje się tutaj kilkudziesięcioletnią już tradycję istniejącej wcześniej w Szczecinku „Art-Galerii” oraz działalności wystawienniczej prowadzonej przez SAPiK w gościnnych progach sali wystaw czasowych  Muzeum Regionalnego. Przez te lata prezentowane były prace tak uznanych i słynnych artystów, jak  Andrzej Mleczko, Kiejstut Bereźnicki, Erazm Kalwaryjski, Helena Tchórzewska, Andrzej Bereziański czy Zdzisław Stanek.

Galeria spełnia wiele funkcji dla środowiska artystycznego oraz miłośników i odbiorców sztuki w całym regionie, stwarzając pole prezentacji twórczości. Prezentowane są prace twórców z kraju i zagranicy o znaczącym dorobku artystycznym, organizowane są też wystawy promocyjne dla młodych, obiecujących artystów. Przez lata swej działalności galeria wypracowała renomę pokazywanych wystaw. Jedynym kryterium prezentacji jest wysoka jakość artystyczna proponowanych przez twórców prac i postaw, niezależnie od dziedziny, jaką preferują. Pojawia się więc wartościowe malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba, jako techniki należące do klasycznych, prezentuje się też fotografię kreatywną, grafikę komputerową. Planuje się już także między innymi:

  • reaktywowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego; 
  • spotkania ze sztuką współczesną- działalność edukacyjna dzieci i młodzieży na bazie prezentowanych ekspozycji;
  • organizacja pokazów performance; 
  • przegląd interdyscyplinarnej twórczości nieprofesjonalnej - raz w roku w formie konkursu.

Kontakt: art.galeria@interia.pl tel. 512 489 514

Aktualnie w Galerii: https://zamek.szczecinek.pl/galeria-sztuki-zamek/2021.html